PRVA GODINA

Šifra predmeta
Naziv predmeta
Semestar
Broj časova
Broj kredita
1
JJP113
I
45
3
2
OUTI122
I
30
2
3
SZ112
I
30
2
4
BD132
I
30
2
5
MIR132
I
30
2
6
RDM132
I
30
2
7
JJS113
II
45
3
8
JEV113
II
45
3
9
NZ112
II
30
2
10
BA112
II
30
2
11
PSIH132
II
30
2
12
EJPII132
Stručna praksa I
II
90
3

Ukupan broj kredita: 28

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 465


DRUGA GODINA

Rb
Šifra predmeta
Naziv predmeta
Semestar
Broj časova
Broj kredita
1
DOKJ223
I
45
3
2
NGJP213
I
45
3
3
FHMA222
I
30
2
4
CIR223
I
45
3
5
HOM232
I
30
2
6
JNK232
I
30
2
7
DOKJ223
II
45
3
8
NGJS213
II
45
3
9
CIK223
II
45
3
10
BE212
II
30
2
11
DU132
II
30
2
12
SP233
Stručna praksa II
II
90
3

Ukupan broj kredita: 31

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 510


TREĆA GODINA

Rb
Šifra predmeta
Naziv predmeta
Semestar
Broj časova
Broj kredita
1
DOKT323
I
45
3
2
IAC322
I
30
2
3
SS312
I
30
2
4
SP312
I
30
2
5
OPT322
I
30
2
6
TEJJ332
I
30
2
7
DOKČ323
II
45
3
8
DP313
II
45
3
9
PET213
II
45
3
10
HE422
II
30
2
11
TEJD332
II
30
2
12
SP333
Stručna praksa III
II
90
3

Ukupan broj kredita: 29

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 480


ČETVRTA GODINA

Rb
Šifra predmeta
Naziv predmeta
Semestar
Broj časova
Broj kredita
1
OTK413
I
45
3
2
BR432
I
30
2
3
SR422
I
30
2
4
BT422
I
30
2
5
DRPC432
I
30
2
6
RC432
I
30
2
7
IE432
I
30
2
8
KPD413
II
45
3
9
RUK432
II
30
2
10
ONC432
Osnivanje novih crkava
II
30
2
11
PS432
II
30
2
12
DI444
Diplomski rad
II
/
4

Ukupan broj kredita: 28

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 360


Sveukupan broj kredita na studijama: 116


 

Izvor fotografije: Canva