„Pravo i hrišćanska duhovnost“


Projekat „Pravo i hrišćanska duhovnost“ je interdisciplinarno istraživanje uzročno-posledične veze između prava i hrišćanske duhovnosti. Ta veza je logična posledica činjenice da je pravo, pored toga što je racionalni, društveni i psihološki, ujedno i duhovni fenomen. Istraživanje ima akademski i praktični značaj. Akademski se odnosi na praćenje trenda u istraživačkom radu renomiranih svetskih univerzitetskih centara (Center for the Study of Law and Religion i dr.), na izgradnji globalnog humanog prava uz pomoć duhovnosti. Praktičan značaj je usmeren na vraćanje poverenja u vladavinu prava, uspostavljanjem sistema koji je sposoban da odgovori svim postojećim i budućim izazovima savremenog sveta.

Projektni zadatak je izgrađen na stavu da su fundamentalne hrišćanske vrednosti i ideje uvek pozitivno uticale na nacionalno i međunarodno pravo, o čemu svedoči evolucija prava. Mana postojećih pravnih sistema je da im nedostaje globalni domašaj, tako da nisu u stanju da čovečanstvo izvedu iz hronične krize, rešavajući izazove poput: međunarodnog terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, trgovine ljudima, prinudnih migracija, globalnih bolesti i dr. Gde je rešenje? Inspiracija za rešenje se mora potražiti izvan postojećeg pravno-institucionalnog okvira, u metapravnom prostoru, odnosno u holističkoj dimenziji duhovnosti. Stoga je jedan od ciljeva u istraživanju da se identifikuju kanali komunikacije između prava i duhovnosti, otkriju uzroci koji ometaju njen slobodan tok, i ponude adekvatna rešenja za nesmetanu komunikaciju.

Vladavina prava i poverenje ljudi u institucije, moguća je samo tamo gde pravo integriše u sebi pravila poštovanja i ljubavi, eliminišući tako svaki oblik etničke, religijske, kulturne, ili kakve druge, diskriminacije i dominacije nad pojedincem i usklađujući se na takav način s Apsolutnim pravom. To je trijumf preventivne funkcije prava u kojoj je strah od kazne zamenjen osećanjem pripadnosti zajednici, a rad usmeren ka ostvarenju zajedničkog dobra.

Pravo nije izolovana pojava u globalnom društvu i ne može se svesti na skup pojedinačnih pravnih pravila. Upravo njegova duhovna dimenzija je ono što je zajedničko svim pravnim sistemima. Kao što čoveka njegov duh povezuje s čitavim čovečanstvom, tako je i ta duhovna veza između različitih pravnih sistema, osnova za izgradnju globalnog humanog prava. Čovečanstvu je potreban sistem prava koji nije izgrađen na interesima država već na principu solidarnosti između slobodnih i jednakih pojedinaca.

Istraživanje je usmereno ka teorijskim i praktičnim modelima i rešenjima, kako bi se u realan pravni život unele najviše vrednosti. U tom smislu biće, kroz deskripciju i kritičke uvide, preispitani resursi, metode i adekvatni instrumenti koji mogu da podstaknu društveni razvoj, političko sazrevanje, svest i savest o značaju pravog prava. Pravo pravo ne može biti instrument za ostvarenje pravde koja se shvata kao odmazda, već pravde koja inkorporira praštanje i pomirenje kao simbol jednakosti i pravičnosti. Pravda mora biti globalni fenomen, zajedničko dobro, takva da donosi, slobodu, mir, sreću i dostojanstvo svakom čoveku. Duhovnost je ta koja može ukloniti stereotipe i predrasude koji onemogućavaju da se to ostvari i otkrije prava istina.

Istraživanje će pokušati da jasno odredi razliku između prava i morala, kao i duhovnosti i religije i sagleda uticaj procesa međureligijskog dijaloga na odnos prava i duhovnosti. Podsticaj nalazimo u činjenici da duhovnost doživljava renesansu primene u medicini, psihologiji i socijalnom radu i daje značajne rezultate, tako da nema razloga da se to ne odigra i unutar prava i pravne profesije. Uz pomoć različitih metoda (logički, istorijski, sociološki, psihološki, metod duhovne teologije i dr.) i oslanjajući se na izvornu biblijsku duhovnost, biće preispitano postojeće stanje, sagledani uzroci i teorijska i praktična rešenja koja postoje u svetu. Biti deo zajednice koja radi na izgradnji globalnog humanog prava i globalne humane zajednice, u čijem centru je dostojanstven i slobodan pojedinac, a ne država ili bilo čiji grupni ili pojedinačni interes, snažan je spiritus movens istraživačkog rada.