KALENDAR DEŠAVANJA

Važni datumi u akademskoj 2021/22. godini

DATUM
VREME
AKTIVNOSTI
2. septembar 2021.
09:00
Diplomski ispiti
2. septembar
15:00
Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
5. septembar
10:00
Završna svečanost 26. generacije  
6. septembar
09:00
Upis u I semestar 2021/22
7. septembar
Po rasporedu
Početak nastave
16. septembar
14:00
Nastavničko veće svih profesora
24. septembar–19. oktobar
Po rasporedu

Dušebrižništvo, poluintenzivna zoom nastava

(III i IV godina), mr Karen Holford

4–8. oktobar
Po rasporedu

Svetske religije, intenzivna zoom nastava

(III i IV godina), dr Branislav Mirilov

17–21. novembar
Po rasporedu

Rast crkve, intenzivna nastava

(III i IV godina), dr Joseph Kidder

Po rasporedu
Sedmica duhovnog uzdizanja
6. decembar
12:00
Predaja seminarskih radova
13–17. decembar
Po rasporedu

Biblijska egzegeza, poluintenzivna nastava

(I i III godina), mr Bogdan Šćur

17. decembar
Po rasporedu
Završetak nastave u I semestru
26–30. decembar
Po rasporedu
I ispitni rok
31. decembar – 23. januar
Zimski raspust
24. januar 2022.
09:00
Upis u II semestar 2021/22
25. januar
Po rasporedu
Početak nastave
25. januar – 1. februar
Po rasporedu
II ispitni rok
3. februar
14:00
Nastavničko veće
21. februar – 1. mart
Po rasporedu
III ispitni rok
30. mart
do 12:00
Rok za predaju predloga za diplomski rad –     III godina
Po rasporedu

Biblijska teologija, intenzivna nastava

(III i IV godina), dr Daniel Duda

25. april
12:00
Predaja seminarskih radova
2. maj
12:00
Predaja diplomskih radova
5. maj
14:00
Nastavničko veće
6. maj
Po rasporedu
Završetak nastave u II semestru
16–24. maj
Po rasporedu
I ispitni rok
25–26. maj
10:00
Diplomski ispiti
29. maj
10:00
Završna svečanost
1. jun – 1. jul
Po rasporedu
Stručna praksa
4. jul
10:00
Sednica Saveta fakulteta (I prijemni rok)
jul
Po rasporedu
MA program Leadership (Andrews)
25–29. jul
Po rasporedu
II ispitni rok
22–26. avgust
Po rasporedu
III ispitni rok
5. septembar
10:00
Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
6. septembar
9:00
Upis u I semestar 2022/23
7. septembar
10:00
Početak nastave

 

U planu je 30-godišnjica Teološkog fakulteta tokom leta 2022. godine