Soba bez knjige je kao telo bez duše - Ciceron

Biblioteka Teološkog fakulteta

U sastavu našeg Fakulteta nalazi se i stručna biblioteka sa čitaonicom. Njen glavni zadatak je da pomaže negovanje nauke, kulture i duhovnosti i da stoga posluži studentima i profesorima Teološkog fakulteta prvenstveno na području izučavanja religije.

U Biblioteci ćete pronaći naučne i stručne publikacije koje se prvenstveno odnose na oblast teologije, ali tu je i literatura iz oblasti filozofije, psihologije, istorije i književnosti.

Biblioteka Teološkog fakulteta trenutno poseduje oko 10.000 knjiga, i veliki broj stručnih časopisa. Dominira literatura na engleskom i srpskom jeziku.

Publikacije su u slobodnom pristupu korisnicima uređene prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji. Čitaonica omogućava studentima da se u okrilju Biblioteke posvete učenju ili istraživačkom radu.

Ono što je novina, a možete videti na sajtu, jeste online Elektronski katalog. Na ovaj način omogućena je pretraga fonda od strane svih zainteresovanih korisnika. E-katalog trenutno poseduje brzi i detaljni pretraživač. Ono što treba naglasiti potencijalnim korisnicima ovog kataloga jeste specifičan rečnik kada su u pitanju ključne reči. Za publikacije na srpskom jeziku ključne reči su na srpskom jeziku, a za publikacije na engleskom jeziku treba koristiti ključne reči na engleskom jeziku.

"Knjiga je vrednija od svih spomenika ukrašenih slikama, reljefom i duborezom, jer ona sama gradi spomenike u srcu onoga ko je čita."

(egipatski zapis)