Pred Vama je deo Monografije Teološkog fakulteta, „Ne zaboravi da se sećaš“ koja ima za cilj da prikaže nastajanje, razvoj, naučno-nastavno i versko delovanje ove visokoobrazovne ustanove. Monografija je nastala iz želje da obeleži 25 godina postojanja Teološkog fakulteta i da ujedno uzdigne svest o dugogodišnjoj tradiciji i važnosti adventističkog teološkog obrazovanja na ovim prostorima. Uspeh svake akademske institucije temelji se na kvalitetu obrazovanja njenih kadrova. Tokom dve i po decenije preko 300 studenata je upisalo Teološki fakultet; 22 generacije diplomaca je uspešno završilo svoje studije, i velika većina, odnosno oko 90 procenata trenutno zaposlenih propovednika na području Jugoistočne evropske unije, pripada nekoj od generacija koje su svoje studije završile na Teološkom fakultetu. Pored toga, značajan broj diplomiranih studenata je nastavio svoje školovanje na različitim akademskim institucijama u zemlji i u inostranstvu. Danas mnogi od njih rade i deluju kao predavači i profesori na teritoriji Severne Amerike, Evrope, a veliki broj njih predstavlja gotovo celokupan sadašnji nastavni kadar Teološkog fakulteta. Ove činjenice nas uveravaju da je u toku svih godina cilj postojanja Teološkog fakulteta ostao isti – obezbediti kvalitetno hrišćansko obrazovanje koje će studente pripremiti za kompetentnu i relevantnu službu svim ljudima. Nadam se da će istorijski podaci, arhivski dokumenti i fotografije, objedinjeni na stranicama Monografije, dostojno predstaviti Teološki fakultet i ljude koji su ga, kroz više od dve decenije, stvarali. Verujem da će ova vredna monografija pružiti čitaocima zadovoljstvo u upoznavanju ove akademske ustanove, da će onima koji su se ovde obrazovali probuditi draga sećanja, a budućim studentima pružiti korisne informacije o nastanku i delovanju ove ustanove. Najsrdačnije se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način doprineli razvoju i ugledu ove institucije, kao i svim kolegama koji su svojim zalaganjem i predanim radom učestvovali u izradi Monografije.

Dekan
dr Dragan Grujičić

Monografiju u štampanom izdanju možete nabaviti u Izdavačkoj kući „Preporod“ ili poručiti putem imejla info@tfb.edu.rs