teoloski-institut

 

Teološki institut u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti teologije i religije. Saradnici Instituta reflektuju temeljna znanja iz svojih disciplina i na interdisciplinaran ukazuju na savremena teološka kretanja u Srbiji i svetu, i time pomažu razvoj i rad crkvene misije. Pored osnovne naučno-istraživačke delatnosti, organizovane u vidu teoloških foruma i ciklusa predavanja, Institut je započeo i svoju izdavačku delatnost. Celokupna delatnost Instituta se ogleda u tri velika projekta: rad Biblijskog otvorenog univerziteta, organizacija teoloških foruma i izdavačka delatnost.