Teološki fakultet Beograd je četvorogodišnja visoka škola koja ima akreditaciju u okviru adventističkog obrazovnog sistema.

Fakultet poseduje sertifikat AAA akreditacionog tela koje ima za cilj vrednovanje kvaliteta rada adventističkih obrazovnih institucija širom sveta po međunarodnim standardima.

Više informacija o AAA akreditacionom sistemu možete videti na sledećoj internet stranici:

www.adventistaccreditingassociation.org