Crvena boja

aluzija na Hristovu prolivenu krv koja prikladno simbolizuje suštinu ideje zameničke smrti koja je u srcu plana spasenja.

Štit

aluzija na štit vere iz Poslanice Efescima 6,13-17 i stub i tvđavu istine iz 1. Poslanice Timiju 3,15 što prikladno govori o tome da je Teološki fakultet Beograd (TFB) osnovan verom pojedinaca i uz velikodušnu podršku Božjeg naroda s ciljem da postane ustanova koja neguje istinsku veru i stoji kao štit od pogrešnih učenja.

Kada se posmatra iz daljine ima dve simbolike:

  • grm na Sinaju iz 2. Knjige Mojsijeve koji gori a ne sagoreva;
  • drvo života iz Otkrivenja sa jednom krošnjom i dva stabla između kojih protiče reka života.
Ovim se aludira na dve jake biblijske slike od kojih se jedna odnosi na Mojsija i početak Božjeg pisanog otkrivenja, a druga na apostola Jovana i završetak Božjeg pisanog otkrivenja. Takođe, ove dve slike govore o Božjem vođstvu u prošlosti, kao i o nadi u Njegovo vođstvo ka slavnoj budućnosti. Ovim se naglašava sveukupnost proučavanja Pisma na TFB-u, kao i cilj poučavanja - ispravno razumevanje prošlosti radi snažne objave buduće nade.

Kada se posmatra iz blizine javljaju se novi nivoi značenja:

  • krošnja drveta je u obliku plamena sa sedam jezika (biblijski broj punine), a belo polje u donjem delu plamena je u obliku glave goluba što simbolizuje puninu Svetog Duha koji silazi na zemlju;
  • stabla drveta su predstavljena tako da liče na siluete ljudi koji se raduju i proslavljaju;
  • brda Sinaja su izražena tako da podsećaju na otvorenu Bibliju;
  • reka života je u svom donjem delu zasečena tako da formira strelicu što podseća na knjižni označivac koji se često nalazi u Biblijama.
Ovim se želi opisati priroda obrazovnog rada i ciljevi koje su zaposleni na TFB-u zacrtali: da izučavajući Pismo pod uticajem Svetog Duha i uz mentorstvo profesora i zaposlenih studenti spoznaju dubinu evanđeoske misli, dožive istinsku hrišćansku radost življenja i steknu neophodne veštine i znanja kako bi njihova objava vesti o Carstvu nebeskom bila kompetentna objava njihovog ličnog iskustva.

1931.

godina osnivanja visokog adventističkog teološkog školstva u Beogradu (Rakovica).