U sklopu Teološkog fakulteta nalazi se internat sa kompletno opremljenim sobama i svim uslovima potrebnim za boravak studenata. Ukupan broj soba je 20, od toga 11 ženskih (24 kreveta) i 9 muških (23 kreveta). Na fakultetu se nalaze i dve gostinske sobe, opremljene za boravak gostujućih profesora i drugih posetilaca.

Pored organizovanog smeštaja, fakultet poseduje prostorne kapacitete koji omogućavaju održavanje seminara, edukativnih programa, i drugih manifestacija. Fakultet ima i kuhinju koja nudi zdravu, vegetarijansku hranu, kako za studente, tako i za sve goste fakulteta, polaznike seminara i ostalih manifestacija koje se organizuju u fakultetskim prostorijama.