toeloski-forumi-banner

Teološki forumi imaju cilj da budu generatori ideja, motivacije, usmerenja i podrške crkvenoj misiji u strateškom i operativnom smislu. Kroz sastanke, publikacije odabranih radova, inicijative i zaključke radnih grupa, forumi su prilagođeni potrebama pastora, crkvenih administratora, vođa lokalnih crkava i zainteresovanih vernika. Sastanci se održavaju dva puta godišnje – u proleće i jesen.