fbpx

U ime verskih sloboda, dr Džon Grac održao predavanje na Teološkom fakultetu

Časopis „Teofil“ ponovo u štampi
21.12.16.
Završna svečanost na Teološkom fakultetu 11.6.2017.
23.08.17.

U ime verskih sloboda, dr Džon Grac održao predavanje na Teološkom fakultetu

U petak, 9.6.2017. godine, dr Džon Grac je gostovao na Teološkom fakultetu. On je dugo godina služio kao predsednik Odeljenja za odnose sa javnošću i versku slobodu pri Generalnoj konferenciji Hrišćanske adventističke crkve. Takođe, još od 1995. on je bio i generalni sekretar Internacionalnog udruženja za versku slobodu (IRLA). Široj javnosti poznat je po svojim brojnim nastupima u kojima se zalagao za versku slobodu za sve vere, koja je vrlo ugrožena čak i u 21. veku.

Dr Džon Grac se studentima i ostalim prisutnima obratio nadahnutom porukom zasnovanoj na biblijskom tekstu: „I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep, i bićeš samo gore a nećeš biti dolje, ako uzaslušaš zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje ti ja danas zapovijedam, da ih držiš i tvoriš“ (5. Mojsijeva 28,13). Na ovoj biblijskoj platformi dr Grac je na poseban način istakao da je Božji narod pozvan da u svakom trenutku bude glava a ne rep u službi sprovođenja verske slobode. U skladu sa tim, govorio je i kako se Odeljenje za versku slobodu razvijalo, od manjih skupova sa nekoliko desetina ili stotina prisutnih, sve do brojnih festivala za versku slobodu na kojima je bilo prisutno od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada učesnika. To je dalje vodilo i ka susretima sa važnim ličnostima u raznim vladama i UN-u. Kroz sve to, pažnja ljudi je skrenuta na potrebu poštovanja, uvažavanja i ljubavi koje treba pokazati pripadnicima svih različitih vera i nacija. Na srdačan i neposredan način, kroz brojna iskustva, dr Grac je motivisao prisutne da urade velike stvari za Boga u ime slobode koju je Bog uspostavio kao temeljni verski princip. Celo predavanje možete pronaći na YouTube kanalu Teološkog fakulteta.

mr Pavle Runić, upravnik Teološkog fakulteta