fbpx

Depresija – bolest 21.veka

Zdravstvena predavanja na Teološkom fakultetu
02.12.15.
Izvor morala u etici: Imanuel Kant i Emanuel Levinas
12.12.15.

Dana 2.12.2015. godine, dr Darko Stanković je na studentskoj auli Teološkog fakulteta u Beogradu održao predavanje o uzrocima nastanka depresije i lečenju iste. U svom predavanju on je govorio o najskrivenijim odajama ljudske duše, koje su podložne uticaju brige i tuge, što se često posledično manifestuje u vidu bežanja od stvarnosti. U pokušaju da potisne tugu i zanemari bolnu stvarnost, čovek traga za utehom u svetu zabave, koji nakon kratkoročnog dejstva, ipak ostavlja čoveka u stanju još veće depresije. Takođe, dr Stanković je zapazio da, bez obzira na mnoge knjige za samopomoć, koje svojim strategijama nude odgovore na problem depresije, rezultati ostaju kratkoročni, pružajući čoveku pomoć samo na određeno vreme. Na kraju predavanja, dr Stanković je istakao da jedino adekvatno rešenje pronalazi u duhovnosti, za koju smatra da je jedina u mogućnosti da čoveku ponudi trajnu sreću i zadovoljstvo.