fbpx

Izvor morala u etici: Imanuel Kant i Emanuel Levinas

Depresija – bolest 21.veka
07.12.15.
Hope for a better life – Nada za bolji život
23.12.15.

Izvor morala u etici: Imanuel Kant i Emanuel Levinas

 

zoran-marcikic1

pastor Zoran Marcikić

Dana 09.12.2015. godine, pastor Zoran Marcikić je održao predavanje na studentskoj auli Teološkog fakulteta u Beogradu. U svom predavanju on je govorio o izvorima morala u etici i načinu na koji Imanuel Kant i Emanuel Levinas pristupaju ovoj temi. Kantova etika je subjektivna i antropocentrična. On će reći da sve ono što čovek ima u sebi pripada njemu i da je čovek sopstveni samozakonodavac. Prema njegovom mišljenju moralnost proističe iz čovekove sposobnosti da izabere ono što njegov um prepoznaje kao praktičnu nužnost i da potom determiniše svoje ponašanje u skladu sa tim. Sa druge strane, opozicija ovom mišljenju je ono što je verovao i tvrdio Emanuel Levinas. On je smatrao da je moralni subjekat drugi čovek i da je lice drugoga izvor morala. Moralni akter prima moralni imperativ spolja u susretu sa drugim čovekom i takav susret ima metafizički karakter. Na kraju predavanja, pastor Marcikić je istakao da istinska sloboda nastaje kada čoveka pozove drugi čovek u potrebi i postavi ga pred odgovornost, jer jedino što nam na kraju ostaje je dobro jednog čoveka prema drugom. Na kraju krajeva, mi živimo jer je sam Bog delovao u našu korist i bio okrenut prema drugom, a ne prema sebi.

 

 

Fotografija – izvor: Canva