fbpx

Crkvena istorija II – Istorija reformacije, dr Nikolaus Satelmajer

Dan obrazovnog dela
30.09.22.
Uvod u filozofiju i hrišćansku misao, dr Radiša Antić
25.03.23.

Crkvena istorija II – Istorija reformacije, dr Nikolaus Satelmajer

U periodu od 30. januara do 3. februara ove godine, imali smo priliku da slušamo nastavu prof. Nikolausa Satelmajera koji nam je govorio na našem srpskom jeziku. Izuzetno poznavanje istorije reformacije nam je pomoglo da bolje razumemo početke i korene reformacije koja je iznedrila i pokret Hrišćanske adventističke crkve. Takođe, zahvaljujemo se i prof. Satelmajeru koji se pobrinuo za finansijska sredstva kako bismo mogli da renoviramo učionicu u kojoj smo imali nastavu.