Uprava i osoblje fakulteta

dr Radiša Antić

dekan


mr Dragan Grujičić

prodekan


mr Pavle Runić

upravnik i preceptor


dr Lidija Đorđević Runić

preceptor


Olga Nikolić

blagajnik i bibliotekar


Nevena Pejovski

sekretar


Borka Glamočanin

šef kuhinje


 

Redovni profesori

mr Dragan Grujičić

Doktrina I, II, III; Uvod u filozofiju i hrišćansku misao I,II


dr Laslo Galus

Uvod u Novi zavet, Uvod u jevanđelja, Otkrivenje


dr Marko Lukić

Opšti uvod u teologiju I, II, Razvoj adventističke teologije


dr Lidija Đorđević Runić

Homiletika, Hrišćanska duhovnost


dr Tatjana Samardžija

Biblija i književnost


mr Dragan Pejovski

Retorika i komunikologija


mr Pavle Runić

Jevrejski jezik I, II; Istorija adventističke crkve; Knjiga proroka Danila


mr Danilo Puškaš

Novozavetni grčki jezik I, II, III; Dela i poslanice


mr Igor Mitrović

Uvod u Stari zavet, Petoknjižje


mr Vlado Havran

Integrativni evangelizam


mr Radivoj Vladisavljević

Rukovođenje i strateško planiranje


mr Mirjana Korićanac

Starozavetni proroci, Starozavetni spisi


mr Zoran Marcikić

Hrišćanska etika


mr Ivan Petrovski

Crkvena istorija I, II


mr Ratko Kuburić

Hrišćanska služba


Dragana Mitrović

Metodologija istraživačkog rada


Bogdan Bibulović

Biblijski rad


Svetlana Vukasović

Engleski jezik


Gostujući profesori

dr Ivan Milanov

Knjiga proroka Danila


dr Branislav Mirilov

Svetske religije


mr Tome Naskov

Uvod u psihologiju


dr Miroslav Pujić

Kulturološka antropologija, Misiologija


dr Paul Tompkins

Rad sa decom i mladima


dr Daniel Duda

Biblijska teologija