Uprava i osoblje fakulteta

dr Radiša Antić

dekan


mr Dragan Grujičić

prodekan


mr Pavle Runić

upravnik i preceptor


dr Lidija Đorđević Runić

preceptor


Olga Nikolić

blagajnik i bibliotekar


Nevena Tasić

sekretar


 

Redovni profesori

mr Dragan Grujičić

Doktrina I, II, III; Uvod u filozofiju i hrišćansku misao I,II


dr Laslo Galus

Uvod u Novi zavet, Uvod u jevanđelja, Otkrivenje, Novozavetni grčki jezik I, II


dr Marko Lukić

Opšti uvod u teologiju I, II, Razvoj adventističke teologije


dr Lidija Đorđević Runić

Homiletika, Hrišćanska duhovnost


dr Tatjana Samardžija

Biblija i književnost


mr Pavle Runić

Jevrejski jezik I, II; Istorija adventističke crkve; Knjiga proroka Danila


dr Miroslav Pujić

Kulturološka antropologija, Misiologija


mr Vlado Havran

Integrativni evangelizam


mr Igor Mitrović

Uvod u Stari zavet, Petoknjižje


mr Radivoj Vladisavljević

Rukovođenje i strateško planiranje


mr Mirjana Korićanac

Starozavetni proroci, Starozavetni spisi


mr Zoran Marcikić

Hrišćanska etika


mr Ivan Petrovski

Crkvena istorija I, II


mr Ratko Kuburić

Hrišćanska služba, Biblijski rad


Dragana Mitrović

Metodologija istraživačkog rada


Svetlana Vukasović

Engleski jezik


Gostujući profesori

dr Branislav Mirilov

Svetske religije


mr Tome Naskov

Uvod u psihologiju, Pastoralna psihologija


mr Jovan Adamović

Rad sa decom i mladima