DATUM VREME AKTIVNOSTI
1. septembar 10:00 Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
12. septembar 09:00-16:00 Upis u I semestar 2016/17
13. septembar 14:00 Nastavničko veće
7–11. novembar

7:00-7:20,

19:00–20:00

Sedmica duhovnog uzdizanja,

pastor Milenko Tanurdžić

23. decembar Završetak nastave u I semestru
9–13. januar 2017. Po rasporedu I ispitni rok
23–27. januar 2017. Po rasporedu II ispitni rok
30. januar 2017. 09:00-16:00 Upis u II semestar
31. januar 2017. 14:00 Nastavničko veće
6–10. februar 2017. Po rasporedu III ispitni rok
20–24. februar 2017. Po rasporedu IV ispitni rok
3. april 2017. do 12:00 Rok za predaju predloga za diplomski rad –     III godina
10. april 14:00 Nastavničko veće
28. april–7. maj Prolećni raspust
8. maj do 12:00 Predaja diplomskih radova
19. maj 2017. Završetak nastave u II semestru
29.maj – 2.jun 2017. Po rasporedu Ispitna sedmica I–IV godina – I ispitni rok
7. jun 10:00 Diplomski ispiti
11. jun 2017. 10:00 Završna svečanost
12–16. jun 2017. Po rasporedu II ispitni rok
26–30. jun 2017. Po rasporedu III ispitni rok
26. jun 2017. 10:00 Sednica Saveta fakulteta (I prijemni rok)
10–14. jul 2017. Po rasporedu IV ispitni rok
27–30. jul 2017. Po rasporedu Jubilej 25-godišnjica Teološkog fakulteta
7. septembar 2017. 10:00 Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
11. septembar 09:00-16:00 Upis u I semestar 2017/18