DATUM VREME AKTIVNOSTI
7. septembar 10:00 Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
11. septembar 09:00-16:00 Upis u I semestar 2017/18
12. septembar 14:00 Nastavničko veće
25–29. septembar Po rasporedu

mr Jovan Adamović, intenzivna nastava:

Rad sa decom i mladima /I, II/

6–10. novembar Po rasporedu Sedmica duhovnog uzdizanja
22. decembar Završetak nastave u I semestru
25–29. decembar Po rasporedu I ispitni rok
29. januar 2018. 09:00-16:00 Upis u II semestar
30. januar 2018. 14:00 Nastavničko veće
30. januar–2. februar 2018. Po rasporedu II ispitni rok
19–23. februar 2018. Po rasporedu III ispitni rok
12–16. mart 2018. Po rasporedu IV ispitni rok
31. mart – 8. april 2018. Prolećni raspust
9. april 2018. do 12:00 Rok za predaju predloga za diplomski rad –     III godina
16. april 2018. 14:00 Nastavničko veće
23. april do 12:00 Predaja diplomskih radova
11. maj 2018. Završetak nastave u II semestru
14–18. maj 2018. Po rasporedu Ispitna sedmica IV godina – ispitni rok
21–25. maj 2018. Po rasporedu Ispitna sedmica I–III godina – I ispitni rok
23. maj 10:00 Diplomski ispiti
27. maj 2018. 10:00 Završna svečanost
11–15. jun 2018. Po rasporedu II ispitni rok
2–6. jul 2018. Po rasporedu III ispitni rok
28. jun 2018. 10:00 Sednica Saveta fakulteta (I prijemni rok)
3–4. septembar 2018. Po rasporedu IV ispitni rok
6. septembar 2018. 10:00 Sednica Saveta fakulteta (II prijemni rok)
10. septembar 09:00-16:00 Upis u I semestar 2018/19