nastavni-plan-banner

PRVA GODINA

Rb Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova Broj kredita
1 BJ311 Jevrejski jezik I I 45 3
2 ST102 Opšti uvod u teologiju I I 30 2
3 SZ121 Uvod u Stari Zavet I 30 2
4 OP122 Biblija i književnost I 30 2
5 OP132 Retorika i komunikologija I 30 2
6 OP111 Metodologija istraživačkog rada I 30 2
7 MJ111 Engleski jezik I I 30 2
8 BJ312 Jevrejski jezik II II 45 3
9 ST103 Opšti uvod u teologiju II II 30 2
10 NZ132 Uvod u Novi Zavet II 30 2
11 NZ122 Uvod u Jevanđelja II 45 3
12 HS101 Hrišćanska duhovnost II 30 2
13 MJ112 Engleski jezik II II 30 2

Ukupan broj kredita: 29

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 435


DRUGA GODINA

Rb Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova Broj kredita
1 ST211 Doktrina I I 45 3
2 BJ101 Novozavetni grčki jezik I I 45 3
3 IS211 Crkvena istorija I I 45 3
4 HS222 Homiletika I 30 2
5 SZ411 Petoknjižje I 45 3
6 MJ213 Engleski jezik III I 30 2
7 ST222 Doktrina II II 45 3
8 BJ102 Novozavetni grčki jezik II II 45 3
9 IS212 Crkvena istorija II II 45 3
10 NZ311 Dela i poslanice II 45 3
11 HS301 Rad sa decom i mladima II 30 2
12 MJ224 Engleski jezik IV II 30 2

Ukupan broj kredita: 32

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 480

Stručna praksa: 4 nedelje


TREĆA GODINA

Rb Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova Broj kredita
1 ST313 Doktrina III I 45 3
2 BJ203 Novozavetni grčki jezik III I 45 3
3 IS311 Istorija Adventističke crkve I 30 2
4 SZ133 Starozavetni spisi I 30 2
5 SZ312 Starozavetni proroci I 30 2
6 MJ315 Engleski jezik V I 30 2
7 ST323 Razvoj Adventističke teologije II 45 3
8 SZ421 Knjiga proroka Danila II 45 3
9 OP231 Kulturološka antropologija II 30 2
10 MS332 Misiologija II 30 2
11 OP301 Uvod u filozofiju i hrišćansku misao II 30 2
12 MJ326 Engleski jezik VI II 30 2

Ukupan broj kredita: 28

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 420

Stručna praksa: 4 nedelje


ČETVRTA GODINA

Rb Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova Broj kredita
1 NZ412 Otkrivenje I 45 3
2 MS411 Biblijski rad I 30 2
3 MS331 Svetske religije I 30 2
4 HS322 Pastoralna psihologija I 30 2
5 ST412 Biblijska teologija I 30 2
6 ST431 Hrišćanska etika II 30 2
7 RK422 Rukovođenje i strateško planiranje II 30 2
8 HS401 Hrišćanska služba II 30 2
9 IE322 Integrativni evangelizam II 30 2
10 DI412 Diplomski rad II / 4

Ukupan broj kredita: 23

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 285


Sveukupan broj kredita na studijama: 112